ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟ 2017-18:

  • Principles of Financial Accounting
  • Statistical Learning & Big Data
  • Statistics with R

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) ήταν το πρώτο στη χώρα μας που το 1978 οργάνωσε και λειτούργησε συστηματικά μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές  στην Οικονομική Επιστήμη πάνω σε σύγχρονες βάσεις. Με την πολύχρονη παρουσία και προσφορά του, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης συνέβαλε και συμβάλλει στην ανάδειξη καταρτισμένων οικονομολόγων, πολλοί από τους οποίους σήμερα στελεχώνουν είτε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, είτε κατέχουν σημαντικές διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πλήρους Φοίτησης απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη σε δυο κατευθύνσεις:
Οικονομική Θεωρία – Αγγλόφωνο
• Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη στις  κατευθύνσεις:
• Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών
• Χρηματοοικονομική