Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντική διάκριση για το ΜΠΣ της Οικονομικής Επιστήμης

Σημαντική διάκριση για το ΜΠΣ της Οικονομικής Επιστήμης

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι δύο απόφοιτοί μας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» (η οποία πλέον ονομάζεται «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση»), οι οποίοι είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) στο τμήμα μας, επιλέχθηκαν ως υπότροφοι του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)!

Οι προς χρηματοδότηση διδακτορικές διατριβές φέρουν τους τίτλους: Topics in Bayesian Econometrics και Essays on Banking Valuation. Η πρώτη έχει ως αντικείμενο μελέτης μία σειρά από σύγχρονα θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα στο χώρο της Μπεϋζιανής οικονομετρίας και μάκρο-οικονομετρίας, ενώ η δεύτερη ασχολείται με την θεμελιώδη αποτίμηση και την παρουσίαση και μελέτη ενός υποδείγματος αποτίμησης τραπεζικών ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιώντας εφαρμοσμένες οικονομετρικές τεχνικές. Κοινό στοιχείο των ως άνω διατριβών είναι η χρήση της οικονομετρίας είτε σε εφαρμοσμένο είτε σε θεωρητικό πλαίσιο. Ένας επιπλέον λόγος να ξέρουμε πολύ καλή οικονομετρία!

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Οικονομικής Επιστήμης, όντας το πρώτο στη χώρα μας που το 1978 οργάνωσε και λειτούργησε συστηματικά μεταπτυχιακές σπουδές (ειδίκευσης – M.Sc., και διδακτορικού – Ph.D.) στην Οικονομική Επιστήμη, αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στο πρώτο πρόγραμμα προκήρυξης υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ!

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την υποστήριξη ΥΔ που υλοποιούν ή επιθυμούν να υλοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, από τις 2.114 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί επελέγησαν για χρηματοδότηση 538 ΥΔ!

Το ΕΛΙΔΕΚ  ιδρύθηκε με  την ψήφιση του ν.4429/21-10- 2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ /199), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός του ιδρύματος είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και η χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την υποστήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας που διεξάγονται στη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.gsrt.gr/

2017-07-24T13:22:25+00:00 24/07/2017|

Παρουσίαση-διάλεξη για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας: 19 Μαΐου 2017

Στις 19 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια παρουσίαση-διάλεξη στους φοιτητές του προγράμματος για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Παρουσιάστηκε χρήσιμο υλικό αναφορικά με το πώς γράφεται μία διπλωματική εργασία, τι είναι η λογοκλοπή (plagiarism) και γιατί πρέπει να αποφεύγεται, πώς γίνονται οι παραπομπές, πώς παρουσιάζεται η βιβλιογραφία κλπ.

2017-06-01T14:35:52+00:00 01/06/2017|

Νέα Δομή μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» είναι προσαρμοσμένο στις  ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικονομίας, σε περιβάλλον που  επιχειρήσεις και οργανισμοί αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε  κεφαλαιαγορές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παρέχει μια ισχυρή  εργαλειοθήκη μεθόδων χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων (corporate  finance) και ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων (financial statements analysis) με έμφαση σε θέματα κεφαλαιακού προϋπολογισμού (capital  budgeting) και εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans). Στο  πλαίσιο μελέτης περιπτώσεων (case studies) καλύπτονται πρακτικά θέματα  αποτίμησης εταιρειών και επιχειρηματικών σχεδίων (business valuation),  χρηματοδότησης νέων επενδύσεων (project financing), καθώς και αναδιάρθρωσης υφιστάμενου εταιρικού χρέους (debt restructuring).

2017-05-26T14:23:58+00:00 26/05/2017|

Ίδρυμα Ωνάση: Υποτροφίες για ακαδ. έτος 2017-18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/18

1978-2017: 7.000 υποτροφίες

Από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση εργάζεται με συνέπεια για να εξασφαλίζει τους πόρους που χρειάζεται ο θεσμός των υποτροφιών. Χιλιάδες υπότροφοι έως σήμερα, επιλεγμένοι με διαφάνεια και αξιοκρατία, πραγματοποίησαν το όνειρό τους και πήγαν ψηλά.

Φοιτητές, επιστήμονες και καλλιτέχνες άνοιξαν τους ορίζοντές τους, εμπλούτισαν το γνωστικό τους πεδίο και ανταπέδωσαν με το μετέπειτα έργο τους την ωφέλεια στην κοινωνία. Αυτή την έννοια δίνει το Ίδρυμα Ωνάση στην «κοινωφέλεια»: Ωφελεί συνανθρώπους μας, που με τη σειρά τους θα ωφελήσουν την κοινωνία.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 40o Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές επιπέδου Master και Διδακτορικού σε πλειάδα Επιστημονικών και Καλλιτεχνικών κλάδων.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 18ο Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες σε πλειάδα Επιστημονικών και Καλλιτεχνικών κλάδων για σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ, που παρέχουν οργανωμένα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 28/2/2017

Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις των προγραμμάτων υποτροφιών περιέχονται στα κείμενα των αντίστοιχων Προκηρύξεων.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Προκηρύξεις/Ηλεκτρονικές Αιτήσεις:
http://www.onassis.org

Υποτροφίες προς Έλληνες
Πληροφορίες: Τμήμα Υποτροφιών
Αισχίνου 4, Πλάκα, τηλ: 210 3713 051-57
e-mail: fph@onassis.org

2017-01-09T12:35:40+00:00 05/01/2017|