Τον Φεβρουάριο 2017 ξεκίνησαν τα σεμινάρια σε Big Data (με χρήση SQL και R). Για την αναλυτική περιγραφή δείτε το syllabus .