Στις 19 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια παρουσίαση-διάλεξη στους φοιτητές του προγράμματος για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Παρουσιάστηκε χρήσιμο υλικό αναφορικά με το πώς γράφεται μία διπλωματική εργασία, τι είναι η λογοκλοπή (plagiarism) και γιατί πρέπει να αποφεύγεται, πώς γίνονται οι παραπομπές, πώς παρουσιάζεται η βιβλιογραφία κλπ.