Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΑ 2017-03-22T16:26:51+00:00

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή, γενικότερα, ερευνητική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις μελών Δ.Ε.Π., καθώς και ανώτατων στελεχών σε τράπεζες, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το πρωτοποριακό Τμήμα στη χώρα μας στην οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών στα Οικονομικά.

Απόφοιτοι του Προγράμματος υπηρετούν σήμερα ως μέλη Δ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και απασχολούνται σε ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στην Τράπεζα της Ελλάδος, και σε Υπουργεία ως υψηλόβαθμα στελέχη, σε Ιδιωτικές Τράπεζες και σε άλλους οργανισμούς τού Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Στο Διδακτορικό Πρόγραμμα μπορεί να αιτηθεί κάθε κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master’s Degree) στα Οικονομικά υπό την ευρεία έννοια ή σε Θετικές Επιστήμες. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας  για το Πρόγραμμα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της σχετικής προκήρυξης θέσεων (συνήθως Απρίλιο-Αύγουστο).

Για την αποδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών απαιτούνται τα ακόλουθα:

 1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές προερχόμενοι από την Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης του Τμήματος, οι οποίοι εξετάστηκαν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα στα δύο εξάμηνα συγκεντρώνοντας μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο του επτά (7) γίνονται αυτόματα δεκτοί στο 2ο έτος του Διδακτορικού Προγράμματος (δες Δομή Σπουδών). Όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις κρίνονται από την Επιτροπή.
 2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές προερχόμενοι από την Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης του Τμήματος πλήρους και μερικής φοίτησης καθώς και από το Διατμηματικό ΜΠΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών» κρίνονται από την Επιτροπή. (Στα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Επιτροπή, ο καλός βαθμός αποφοίτησης αποτελεί, φυσικά, ένα σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης, αλλά όχι το μόνο, καθώς συνυπολογίζεται η γενικότερη πορεία σπουδών του υποψηφίου). Αν γίνουν δεκτοί,  τότε, κατατάσσονται στο1ο έτος του Διδακτορικού Προγράμματος (δες Δομή Σπουδών).
 3. Άλλοι MSc Υποψήφιοι για το Διδακτορικό προερχόμενοι από αναγνωρισμένα μαστερς της ημεδαπής ή αλλοδαπής κρίνονται από την Επιτροπή και μπορούν να καταταγούν είτε στο 1ο είτε στο 2ο έτος του Διδακτορικού Προγράμματος (δες Δομή Σπουδών).
 4. Δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές να γίνουν δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες, χωρίς την υποχρέωση παρακολούθησης των τεσσάρων εξαμήνων του Προγράμματος εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα MSc ή MPhil στην Οικονομική Θεωρία διάρκειας 4 εξαμήνων, με δομή και περιεχόμενο παρόμοιο με το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματός μας. Εκτός Ελλάδας, τέτοια προγράμματα είναι ενδεικτικά το MathEcon&Econometrics του LSE, το Economic Theory MSc/PhD  του UCL και το Economic Theory MSc/PhD στην Toulouse.
  2. Έχουν ολοκληρώσει κάποιο από τα  παραπάνω προγράμματα με υψηλό βαθμό. Ο βαθμός που απαιτείται θα εξαρτάται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει ολοκληρώσει ο υποψήφιος (Πανεπιστήμιο, μαθήματα κλπ) και θα αξιολογείται ανάλογα από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών.
  3. Προσκομίσουν 2 Συστατικές Επιστολές αναφορικά με την ικανότητά τους να γίνουν Υποψήφιοι Διδάκτορες στο Τμήμα μας.
  4. Τέλος, υποβάλλουν Πρόταση Έρευνας (research proposal) και εξασφαλίζουν ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος πρόθυμο να επιβλέψει τη Διδακτορική τους Διατριβή.

Η αίτησή τους θα εξετάζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών η οποία μπορεί να ζητήσει συνέντευξη από τον υποψήφιο και η οποία σε κάθε περίπτωση εκδίδει την τελική απόφαση (δες Δομή Σπουδών).