Στο μάθημα γίνεται αναφορά στις βασικές οικονομικές έννοιες. Εξετάζεται η θεωρία του καταναλωτή (από την οποία προκύπτει η συνάρτηση ζήτησης) και η θεωρία του παραγωγού (από την οποία προκύπτει η συνάρτηση προσφοράς). Εξετάζονται και συγκρίνονται οι διάφορες μορφές αγοράς. Γίνεται μια εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων και της έννοιας της ισορροπίας κατά Nash. Τέλος περιγράφονται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας σε αγορές στις οποίες οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται είτε θέτοντας ποσότητες, είτε θέτοντας τιμές.