Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

vvalioti@aueb.gr

About Vaia Valioti

This author has not yet filled in any details.
So far Vaia Valioti has created 29 blog entries.

Σημαντική διάκριση για το ΜΠΣ της Οικονομικής Επιστήμης

Σημαντική διάκριση για το ΜΠΣ της Οικονομικής Επιστήμης

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι δύο απόφοιτοί μας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» (η οποία πλέον ονομάζεται «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση»), οι οποίοι είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) στο τμήμα μας, επιλέχθηκαν ως υπότροφοι του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)!

Οι προς χρηματοδότηση διδακτορικές διατριβές φέρουν τους τίτλους: Topics in Bayesian Econometrics και Essays on Banking Valuation. Η πρώτη έχει ως αντικείμενο μελέτης μία σειρά από σύγχρονα θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα στο χώρο της Μπεϋζιανής οικονομετρίας και μάκρο-οικονομετρίας, ενώ η δεύτερη ασχολείται με την θεμελιώδη αποτίμηση και την παρουσίαση και μελέτη ενός υποδείγματος αποτίμησης τραπεζικών ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιώντας εφαρμοσμένες οικονομετρικές τεχνικές. Κοινό στοιχείο των ως άνω διατριβών είναι η χρήση της οικονομετρίας είτε σε εφαρμοσμένο είτε σε θεωρητικό πλαίσιο. Ένας επιπλέον λόγος να ξέρουμε πολύ καλή οικονομετρία!

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Οικονομικής Επιστήμης, όντας το πρώτο στη χώρα μας που το 1978 οργάνωσε και λειτούργησε συστηματικά μεταπτυχιακές σπουδές (ειδίκευσης – M.Sc., και διδακτορικού – Ph.D.) στην Οικονομική Επιστήμη, αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στο πρώτο πρόγραμμα προκήρυξης υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ!

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την υποστήριξη ΥΔ που υλοποιούν ή επιθυμούν να υλοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, από τις 2.114 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί επελέγησαν για χρηματοδότηση 538 ΥΔ!

Το ΕΛΙΔΕΚ  ιδρύθηκε με  την ψήφιση του ν.4429/21-10- 2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ /199), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός του ιδρύματος είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και η χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την υποστήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας που διεξάγονται στη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.gsrt.gr/

2017-07-24T13:22:25+00:00 24/07/2017|