Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΦΕΚ ίδρυσης και Κανονισμός Σπουδών – ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη

ΦΕΚ ίδρυσης και Κανονισμός Σπουδών – ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη

Πληροφορίες για το Διατμηματικό ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη είναι διαθέσιμες από τους δύο ακόλουθους συνδέσμους:

ΦΕΚ Ιδρυσης

Κανονισμός Σπουδών

2018-08-28T15:08:30+00:0028/08/2018|