Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ2017-02-20T13:25:39+00:00

Σε Ποιους Απευθύνεται

ΔΕΚΤΕΣ γίνονται αιτήσεις από πτυχιούχους/τελειόφοιτους :

  • Τμημάτων Οικονομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κλπ)
  • Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ)
  • Άλλων Σχολών Ανωτάτων Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων ΤΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών.

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων εξωτερικού γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με την προϋπόθεση να προσκομίσουν εν ευθέτω χρόνω βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους εγγραφής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα έστω και αν έχει επιλεγεί.