Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2016-06-24T12:44:25+00:00

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών. Το 1926 μετονομάσθηκε σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και το 1989 σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από την ίδρυσή του το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην πρωτοπορία των ελληνικών πανεπιστημίων και μεταξύ των καλυτέρων της Ευρώπης στους τομείς της ειδίκευσής του, ενώ είναι πρωτοπόρο στη χώρα μας στον τομέα οργάνωσης συστηματικών μεταπτυχιακών σπουδών. Η επιμόρφωση και η βελτίωση του επιπέδου των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων με ολοκληρωμένη και υψηλής στάθμης μεταπτυχιακή εκπαίδευση, υπήρξαν από πολύ νωρίς βασικοί στόχοι του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το 1928 ιδρύθηκαν στην ΑΣΟΕΕ δύο Σχολεία Μετεκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (ένα για διοικητικούς και ένα για οικονομικούς υπαλλήλους), ενώ το 1963 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης στη Διοικητική των Επιχειρήσεων.

Σήμερα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούν τριάντα έξι (36) μεταπτυχιακά προγράμματα, στα οποία κάθε χρόνο εισάγονται πάνω από χίλιοι (1.000) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.