Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Η ΣΧΟΛΗ

Η ΣΧΟΛΗ 2017-10-25T16:30:17+00:00

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει τρεις σχολές στις οποίες εντάσσονται οκτώ Τμήματα.
Σε κάθε ένα από τα Τμήματα πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
Επικεφαλής της κάθε Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και του κάθε Τμήματος, ο Πρόεδρος [(Π.Δ. 78/2013 «Ίδρυση – Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 119)].

Στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών (School of Economic Sciences) εντάσσονται τα Τμήματα:

  1. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  2. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών είναι ο Καθηγητής Αναστάσιος Ξεπαπαδέας
Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης  είναι η Καθηγήτρια Ελένη Λουρή.