Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

Η ΣΧΟΛΗ

Η ΣΧΟΛΗ2018-07-19T15:12:04+00:00

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει τρεις σχολές στις οποίες εντάσσονται οκτώ Τμήματα.
Σε κάθε ένα από τα Τμήματα πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
Επικεφαλής της κάθε Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και του κάθε Τμήματος, ο Πρόεδρος [(Π.Δ. 78/2013 «Ίδρυση – Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 119)].

Στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών (School of Economic Sciences) εντάσσονται τα Τμήματα:

  1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  2. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών είναι η καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη
Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης  είναι η Καθηγήτρια Ελένη Λουρή.