Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2016-07-29T12:38:40+00:00

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ήταν το πρώτο στη χώρα μας που το 1978 οργάνωσε και λειτούργησε συστηματικά μεταπτυχιακές σπουδές (Ειδίκευσης -M.Sc. και Διδακτορικό-Ph.D.) στην Οικονομική Επιστήμη πάνω σε σύγχρονες βάσεις. Με την για περισσότερο από τριάντα χρόνια παρουσία και προσφορά του, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης συνέβαλε και συμβάλλει στην ανάδειξη καταρτισμένων οικονομολόγων, πολλοί από τους οποίους σήμερα στελεχώνουν είτε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, είτε κατέχουν σημαντικές διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. Από το Πρόγραμμά μας έχουν αποφοιτήσει, μεταξύ των ετών 1980 και 2009, άνω των 800 πτυχιούχων, οι οποίοι σήμερα διαπρέπουν είτε ως μέλη ΔΕΠ διαφόρων βαθμίδων σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, είτε ως υψηλόβαθμα στελέχη στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ελληνικές και ξένες τράπεζες και, γενικότερα, σε υψηλόβαθμες θέσεις του ιδιωτικού και τού δημόσιου τομέα, ή συνεχίζουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Για το πώς μπορείτε να συνεχίσετε για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, πατήστε εδώ.