Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ2018-06-14T10:53:15+00:00

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) ήταν το πρώτο στη χώρα μας που το 1978 οργάνωσε και λειτούργησε συστηματικά μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές  στην Οικονομική Επιστήμη πάνω σε σύγχρονες βάσεις. Με την πολύχρονη παρουσία και προσφορά του, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης συνέβαλε και συμβάλλει στην ανάδειξη καταρτισμένων οικονομολόγων, πολλοί από τους οποίους σήμερα στελεχώνουν είτε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, είτε κατέχουν σημαντικές διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πλήρους Φοίτησης απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη σε δυο κατευθύνσεις:
Οικονομική Θεωρία – Αγγλόφωνο
• Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη στις  κατευθύνσεις:
• Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών
• Χρηματοοικονομική

Διοίκηση Προγράμματος
Το πρόγραμμα διοικείται, στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Η σύνθεση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι η εξής:

Καθηγητής Η. Τζαβαλής Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης
Καθηγητής A.Φιλιππόπουλος Διευθυντής Διδακτορικού Προγράμματος
Καθηγήτρια Ε. Λουρή Μέλος /Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Καθηγητής Ι. Κατσουλάκος Μέλος
Αναπλ. Καθηγητής Ε. Βασιλάτος Μέλος

 

Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών Ο.Π.Α. (ΦΕΚ)