Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ2017-02-20T13:29:05+00:00

Σκοπός του Προγράμματος

Οικονομική Θεωρία

Η Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οργανώθηκε στην Ελλάδα (1978) και συνεχίζει να αποτελεί το κορυφαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  Οικονομικής Θεωρίας στη χώρα μας. Από το ακαδ. έτος 2015-16 η διδασκαλία στην κατεύθυνση Οικονομικής θεωρίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Στην Κατεύθυνση αυτή επιδιώκεται η προετοιμασία:

 • για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στοχεύοντας σε σταδιοδρομία σε:
 • Πανεπιστήμια ως μέλη ΔΕΠ
 • Διεθνή και ελληνικά ερευνητικά ινστιτούτα
 • Τράπεζα της Ελλάδος
 • Τμήματα Μελετών εμπορικών τραπεζών
 • για σταδιοδρομία ως ανώτερα στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως:
 • Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Δημόσιους οργανισμούς
 • Υπουργεία
 • Τράπεζες


Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Σε αυτήν την Κατεύθυνση επιδιώκεται η προετοιμασία για σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ειδικότερα σε:

 • Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Δημόσιους οργανισμούς
 • Τράπεζες, Χρηματιστηριακά Γραφεία
 • Υπουργεία