Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ2018-09-25T17:34:45+00:00

Σκοπός του Προγράμματος

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Επιστήμης επιδιώκεται η προετοιμασία:

για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στοχεύοντας σε σταδιοδρομία σε:

  • Πανεπιστήμια ως μέλη ΔΕΠ
  • Διεθνή και ελληνικά ερευνητικά ινστιτούτα
  • Τράπεζα της Ελλάδος
  • Τμήματα Μελετών εμπορικών τραπεζών

για σταδιοδρομία ως ανώτερα στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως:

  • Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
  • Δημόσιους οργανισμούς
  • Υπουργεία
  • Τράπεζες