Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ2018-09-25T17:15:41+00:00

Οι σπουδές στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου πραγματοποιούνται με την καταβολή διδάκτρων. Tο συνολικό κόστος φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (Μ.Sc.) στην Οικονομική Επιστήμη ανέρχεται στο ποσό των 2.500 Ευρώ.