Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ2018-09-24T14:19:48+00:00

Η χορήγηση υποτροφιών αποφασίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος ανά ακαδημαϊκό έτος.