Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚΟΝ.& ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚΟΝ.& ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ2016-10-17T15:35:16+00:00
ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α (Χειμερινό) 3
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Α (Χειμερινό) 3
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α (Χειμερινό) 6
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α (Χειμερινό) 6
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Α (Χειμερινό) 6
ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α (Χειμερινό) 6
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Β (Εαρινό) 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β (Εαρινό) 6
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β (Εαρινό) 6
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 * Β (Εαρινό) 6
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 * Β (Εαρινό) 6
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Γ (Χειμερινό) 30
 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90

 

*ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

  1. Στρατηγικές Επιχειρήσεων & Πολιτική Ανταγωνισμού
  2. Τραπεζική Οικονομική
  3. Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση
  4. Χρηματοοικονομικές Κρίσεις: Τα διδάγματα της Ιστορίας
  5. Τραπεζική Εποπτεία, Διαχείριση Κινδύνου & Παράγωγα