Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-07-26T14:20:05+00:00
  • Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται κατά το Γ΄ Εξάμηνο και είναι υποχρεωτική για όλους τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες είτε θέλουν να συνεχίσουν για Διδακτορικό είτε όχι.

 

  • Η δήλωση του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας, Επιβλέποντος Καθηγητή και Εξεταστών Καθηγητών είναι μέχρι την 31η Μαΐου. Προηγούνται ανακοινώσεις της Γραμματείας σχετικά με την όλη διαδικασία, καθώς και με προτεινόμενα θέματα ή θεματολογικές περιοχές από καθηγητές του Τμήματος και από όσους καθηγητές άλλων Τμημάτων διδάσκουν στο Πρόγραμμα.

 

  • Η ημερομηνία παράδοσης της διπλωματικής εργασίας είναι η 31η Ιανουαρίου. Η ημερομηνία για την παράδοση της διπλωματικής για τους φοιτητές που συνεχίζουν στο διδακτορικό πρόγραμμα γίνεται η 31η Μαρτίου. Οι παραπάνω προθεσμίες  μπορούν να παραταθούν το μέγιστο κατά ένα μήνα (28η Φεβρουαρίου και 30 Απριλίου, αντίστοιχα) μετά από αίτημα του φοιτητή στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών  με κατάλληλη δικαιολόγηση και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή.
    
    

Παράδοση της εργασίας πέραν των προθεσμιών αυτών και εφόσον η εργασία κριθεί επιτυχής, συνεπάγεται αποφοίτηση με την επόμενη ακαδημαϊκή σειρά και απόκτηση του πτυχίου το νωρίτερο την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.  Κατά το διάστημα αυτό δεν παρέχεται βεβαίωση περάτωσης.