ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 μέχρι και τις 30/6/2022. Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

 ΕΝΤΥΠΑ