ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είναι από 3 Αυγούστου 2020 μέχρι και 31 Αυγούστου 2020. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ


ΕΝΤΥΠΑ