Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)2018-08-29T13:54:32+00:00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα υποστηρικτικά αυτών έγγραφα για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Προγράμματος σύμφωνα με την προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που ανακοινώνει το Τμήμα κάθε έτος.

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14-9-2018 

 

ΕΝΤΥΠΑ