Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιοι Διδάκτορες 2018-03-28T17:51:23+00:00

 

Όνομα

Τίτλος Διατριβής

Επιβλέπων

Σαχταχτίνσκαγια Σαμπίνα
Δοκίμια στην Ανάλυση Κάθετων Σχέσεων σε Αγορές Ν. Βέττας
Κατσανδρεδάκη Αικατερίνη Kοινωνικό Κεφάλαιο και Οικονομική Μεγέθυνση Απ.Φιλιππόπουλος
Κασάπης Απόστολος Οικονομετρικές Μέθοδοι στη Θεωρία Παιγνίων: Εφαρμογές στη Μικροοικονομία, Θεωρία Δημοπρασιών και Βιομηχανική Οργάνωση Ε. Τσιώνας
Σακελλάρης Κωνσταντίνος
Βιογραφικό
Εssays on Capacity Constrained Competition and its Application to Electricity Markets
Προσωπική Ιστοσελίδα
Ν. Βέττας
Μπενετάτου Καλλιόπη Optimal Competition Policy Enforcement Standards: Empirical Evidence from Competition Authorities Ι. Κατσουλάκος
Δαλμάρα Αικατερίνη
Bayesian MCMC in risk modelling panel data Ε. Τσιώνας
Ηλίας Νικόλαος
A new habit based explanation of the exchange rate risk premium Η. Τζαβαλής
Σαπέρας Σωτήριος Open Economy New Keynesian Models Απ.Φιλιππόπουλος
Δρίτσα Ευδοκία
Price Competition in a Duopoly Characterized by Positional Effects
Προσωπική Ιστοσελίδα
Ε. Ζαχαριάς
Μουστάκας Αλέξανδρος Essays in Industrial Organization Ν. Βέττας
Σταύρακας Μιχαήλ
Fiscal Policy in an open economy and its effects on current account: a New Open Economy Macro (NOEM) model approach Απ.Φιλιππόπουλος
Δημακοπούλου Βασιλική-Ειρήνη
Βιογραφικό
Asset Price fluctuations and the interactions of the financial system Απ.Φιλιππόπουλος
Μπαλφούσια Παναγιώτα Essays on Competition, Regulatory Reform and Economic Performance. Applications on the Greek Economy Ι. Κατσουλάκος
Καγιάρας Αθανάσιος Impacts of immigration on labor outcomes via a search and matching model Θ. Παλυβός
Κυρκοπούλου Ελένη
Immigration and Crime: A Search-theoretic approach Θ. Παλυβός
Κωφοπούλου Γεωργία Bank behavior over the business cycle: Quantitative Models and Empirical Implications Αικ. Κυριαζίδου
Σμυρνάκης Δημήτριος
Issues on Growth and Finance
Προσωπική Ιστοσελίδα
Η. Τζαβαλής
Καρδαρά Στυλιανή Η Επίπτωση των Προτύπων της Βασιλείας στη Σταθερότητα του Τραπεζικού Συστήματος Η. Τζαβαλής
Κουμαριώτης Ευάγγελος
Quantitative techniques for competition and antitrust analysis
Χρ. Γκενάκος
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
Βιογραφικό
Measuring Expectations by the Two-tier Stochastic frontier model
Προσωπική Ιστοσελίδα
Πλ.Σακελλάρης
Βαλεντής Ηλίας
Άριστη Φορολογική Πολιτική υπό Συνθήκες Ατελούς Πληροφόρησης σε Υποδείγματα με Ετερογενή Νοικοκυριά Θ. Παλυβός
Βιδάλη Μαρία
Efficiency and Productivity of U.S. Banking Industry; An Econometric Approach
Ευ. Τσιώνας
Χατζηλένα Αναστασία
Βιογραφικό
Essays on the health economics of infectious diseases Στ. Αρβανίτης
Γαρμπή Ελένη Essays on Tournaments and the Behavioral Economics Χρ. Γκενάκος
Γιάκας Κωνσταντίνος Three Essays on the Intertemporal Approach to the Current Account Ευ. Βασιλάτος
Gusanu Sandu
Βιογραφικό
Inefficiency and on-the-job search in a search and matching model with ex-ante heterogeneity Θ. Παλυβός
Καραδήμα Μαρία Essays on economic growth and income distribution Ε. Λουρή
Κομποθέκρα Άννα Essays in Greek economic history: inequality, crises and macroeconomic trends in the 20th century Ι.Πεπελάση
Μακρή Γαλάτεια Regulatory Burden and Competitiveness Ι. Κατσουλάκος
Ρουμπάνης Ελευθέριος Monetary Policy in a DSGE model with financial frictions Απ.Φιλιππόπουλος
Χρίστου Τρύφωνας
Βιογραφικό
Essays on Institutions and Macroeconomic Performance Ευ. Βασιλάτος
Κωνσταντοπούλου Νίκη
Βιογραφικό
Proper Tests for First, Second, Third and Dara Stochastic Dominance Η. Τζαβαλής
Λιόντος Γεώργιος
Βιογραφικό
Essays on tax composition and proposed reforms of the tax system Απ.Φιλιππόπουλος
Σαρρή Δανάη
Βιογραφικό
Measuring managerial skill in the Mutual Fund industry: A Stochastic Dominance based Approach Ευ. Τσιώνας
Τσαγγάρης Σπυρίδων
Βιογραφικό
Spatial Externalities and Agglomerations in Spatiotemporal Economics Α. Βλάχου
Τσομίδης Γεώργιος
Βιογραφικό
Prospect Stochastic Dominance Efficiency Η. Τζαβαλής
Χονδρού Αναστασία Essays on Dynamic Stochastic General Equilibrium Models with Financial Frictions Σπ. Παγκράτης
Παπαντώνης Ιωάννης
Βιογραφικό
Essays in Financial Derivatives Pricing Η. Τζαβαλής
Κανιγαρίδης Νικόλαος Essays in Economic Policy Ευ. Βασιλάτος
Γιαννουλάκης Στυλιανός Essays on Firms, Finance and Macroeconomics Πλ.Σακελλάρης
Παράβαλος Ευάγγελος Topics in Bayesian Econometrics Ευ. Τσιώνας
Μπερτσάτος Γεώργιος Essays on Banking Valuation Πλ.Σακελλάρης
Ταρασίδου Αικατερίνη Bayesian Evaluation of DSGE Models with Financial and Labour Frictions Ευ. Τσιώνας
Δήμας Αθανάσιος Essays on Applied Microeconomics Χρ. Γκενάκος
Ταγαράκη Θεανώ-Μαρία
Βιογραφικό
The impact of Intellectual Property Rights on Firms and Economic Growth
Προσωπική Ιστοσελίδα
Χρ. Γκενάκος
Ζαβέρδας Δημήτριος Factor Adjustment Costs, Asset Pricing and the Investment CAPM Πλ.Σακελλάρης
Slabchenko Anastasia The determinant factors of momentum stategies in international capital markets Η. Τζαβαλής
Βαλάσκας Κωνσταντίνος Dynamic optimization and revenue management: capacity constraints and energy markets applications Ν. Βέττας
Αυγέρη Ιωάννα Institutional reforms of the EU financial sector and their implications for European banks Ε. Λουρή
Κουμούτσος Παναγιώτης Οι Επιπτώσεις της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Fintech) στον Τραπεζικό Κλάδο και στην Οικονομική Ανάπτυξη Τρ.Κολλίντζας