Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Προπαρασκευαστικό στη Στατιστική (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Προπαρασκευαστικό στη Στατιστική (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T17:57:55+00:00

Σκοπός του μαθήματος είναι η επανάληψη βασικών εννοιών από την Στατιστική που είναι αναγκαίες στην Οικονομετρία και σε άλλα μαθήματα. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα. Συνεχείς και διακριτές τυχαίες μεταβλητές, πιθανότητες και κατανομές. Μετρο-θεωρητική θεμελίωση της πιθανότητας. Βασικές θεωρητικές κατανομές. Χαρακτηριστική συνάρτηση και ροπογεννήτριες. Κατανομές δειγματοληψίας. Έλεγχος υποθέσεων και εκτίμηση με βάση την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Άλλες μέθοδοι εκτίμησης (μέθοδος των ροπών κλπ). Νόμοι των μεγάλων αριθμών και κεντρικά οριακά θεωρήματα. Παρουσίαση του γραμμικού υποδείγματος με την βοήθεια γραμμικής άλγεβρας. Εκτίμηση του γραμμικού υποδείγματος με τις μεθόδους των ελαχίστων τετραγώνων και μεγίστης πιθανοφάνειας.