Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Προπαρασκευαστικό στα Μαθηματικά (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Προπαρασκευαστικό στα Μαθηματικά (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T17:58:06+00:00

Σκοπός αυτού τού προπαρασκευαστικού μαθήματος είναι να παράσχει το ελάχιστο εκείνο επίπεδο γνώσεων στα Μαθηματικά που είναι απαραίτητο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας. Συνιστά διδακτική προϋπόθεση για το υποχρεωτικό μάθημα των Μαθηματικών τού Προγράμματος, αλλά και αυτού της Μικροοικονομικής Θεωρίας. Περιλαμβάνει: στοιχεία θεωρίας συνόλων, διανύσματα στο Rn, στοιχεία τοπολογίας στον Ευκλίδειο χώρο, συναρτήσεις και εξισώσεις, γραμμική άλγεβρα και μήτρες, διαφορικό λογισμό, κοιλότητα/οιονεί κοιλότητα και κυρτότητα/οιονεί κυρτότητα συναρτήσεων, βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς, βελτιστοποίηση υπό ισοτικούς περιορισμούς.