Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Mικροοικονομική Θεωρία Ι (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Mικροοικονομική Θεωρία Ι (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T17:58:13+00:00

Σκοπός τού μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισαγωγή στη σύγχρονη θεωρία τού καταναλωτή, της παραγωγής και των παιγνίων μη συνεργασίας. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: (α) Θεωρία καταναλωτή: προτιμήσεις, μεγιστοποίηση χρησιμότητας υπό περιορισμό και Μαρσαλιανές συναρτήσεις ζήτησης, έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας, ελαχιστοποίηση δαπανών και ανισταθμιστικές (Χικσιανές) συναρτήσεις ζήτησης, συνάρτηση δαπανών, σχέση έμμεσης συνάρτησης χρησιμότητας με συνάρτηση δαπανών, η εξίσωση Slutsky, ανάλυση ευημερίας, το πλεόνασμα του καταναλωτή, αγοραία ή αθροιστική ζήτηση. (β) Θεωρία παραγωγής: σύνολα και συναρτήσεις παραγωγής, μεγιστοποίηση κερδών (μακροχρονίως και βραχυχρονίως), συναρτήσεις προσφοράς προϊόντος και ζήτησης παραγωγικών συντελεστών, συνάρτηση κερδών, ελαχιστοποίηση κόστους (μακροχρονίως και βραχυχρονίως), υπό συνθήκη συναρτήσεις ζήτησης παραγωγικών συντελεστών, συνάρτηση κόστους, δυϊκότητα στην παραγωγή. (γ) Εισαγωγή σε παίγνια μη συνεργασίας: περιγραφή ενός παιγνίου, έννοιες επίλυσης παιγνίων στρατηγικής μορφής, ισορροπία Nash σε καθαρές και μικτές στρατηγικές, προς τα πίσω επαγωγή σε δυναμικά παίγνια πλήρους και τέλειας πληροφόρησης, τελειότητα κατά υποπαίγνιο, επαναλαμβανόμενα παίγνια.