Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Μαθηματικά για Οικονομολόγους (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Μαθηματικά για Οικονομολόγους (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:41:26+00:00

Δυναμικά συστήματα σε διακριτό χρόνο. Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Γραμμικά συστήματα εξισώσεων διαφορών. Δυναμικά συστήματα σε συνεχή χρόνο. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού. Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων . Δυναμική Αριστοποίηση. Θεωρία αυτομάτου ελέγχου. Δυναμικός προγραμματισμός. Επίλυση γραμμικών δυναμικών συστημάτων με ορθολογικές προσδοκίες