Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:41:56+00:00

Μέρος Α: Το υπόδειγμα της γενικής ισορροπίας χωρίς χρήμα και χωρίς κεφάλαιο. Το υπόδειγμα της γενικής ισορροπίας με χρήμα και πιστωτικές αγορές, αλλά χωρίς κεφάλαιο. Μια εφαρμογή στο υπόδειγμα της γενικής ισορροπίας με δύο χώρες. Η άριστη ποιότητα των κεφαλαιακών αγαθών. Η άριστη αντικατάσταση του κεφαλαίου. Το επιτόκιο ισορροπίας σε μια στάσιμη οικονομία. Το επιτόκιο ισορροπίας σε ένα υπόδειγμα ανάπτυξης με διαδοχικές γενεές κεφαλαίου.

Μέρος Β: Μονοπώλιο και τιμολόγηση. Επισκόπηση βασικών εννοιών θεωρίας παιγνίων (παίγνια σε κανονική και εκτεταμένη μορφή). Υποδείγματα ολιγοπωλίου. Επαναλαμβανόμενα παίγνια και συμπράξεις. Επιλογή υπό αβεβαιότητα (προσδοκώμενη χρησιμότητα, αποστροφή κινδύνου, υποκειμενικές πιθανότητες). Εισαγωγή στην οικονομική της πληροφόρησης: δυσμενής επιλογή και ηθικός κίνδυνος. Στατικά και δυναμικά παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης. Ισορροπίες Bayes-Nash και τέλειες Bayes. Σηματοδότηση. Παίγνια συνεργασίας και διαπραγματεύσεις. Κοινωνική επιλογή.