Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:42:14+00:00

Αυτό είναι το δεύτερο υποχρεωτικό μεταπτυχιακό μάθημα στην Μακροοικονομική Θεωρία. Προϋποθέτει εξοικείωση με βασικές γνώσεις μακροοικονομικής και βασικά μαθηματικά εργαλεία. Στο μάθημα αυτό μελετάμε τη θεωρία και την εμπειρική διερεύνηση της Οικονομικής Μεγέθυνσης και των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι, προκειμένου να μελετήσουν τις οικονομικές διακυμάνσεις και η εξοικείωση με βασικές μεθοδολογίες, θεωρίες και τεχνικές της μοντέρνας μακροοικονομικής ανάλυσης. Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: υποδείγματα μεγέθυνσης με εξωγενή τεχνολογική πρόοδο (Solow-Swan υπόδειγμα, Ramsey-Cass-Koopmans υπόδειγμα), υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομική πολιτική, θεωρία επένδυσης, το υπόδειγμα των πραγματικών οικονομικών κύκλων, συμπεριλαμβάνοντας χρήμα, συμπεριλαμβάνοντας επιλογή τιμών, συμπεριλαμβάνοντας ακαμψία τιμών.