Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:42:29+00:00

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η διαπραγμάτευση προχωρημένων θεμάτων στην θεωρητική και εφαρμοσμένη οικονομετρία. Τα θέματα που αναπτύσσονται είναι τα ακόλουθα. Φαινομενικά ασυσχέτιστες εξισώσεις παλινδρόμησης και εισαγωγή στα συστήματα εξισώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα εύκαμπτα υποδείγματα παραγωγής και την θεωρία δυϊκότητας με εφαρμογές στις συναρτήσεις κόστους translog και generalized Leontief. Θεωρία χρονολογικών σειρών με ιδιαίτερη έμφαση (α) στην ολοκλήρωση και συνολοκλήρωση και (β) την ανάλυση με βάση τα υποδείγματα διανυσματικών αυτό-παλινδρομήσεων (VAR). Υποδείγματα και τεχνικές εκτίμησης και επαγωγής για στοιχεία που συνδυάζουν διαχρονικά και διαστρωματικά στοιχεία με εφαρμογές στην θεωρία της προσφοράς εργασίας. Υποδείγματα και τεχνικές εκτίμησης και επαγωγής σε υποδείγματα με διακριτές εξαρτημένες μεταβλητές και εφαρμογές στα οικονομικά.