Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Οικονομικά της Εργασίας (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Οικονομικά της Εργασίας (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:42:46+00:00

Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιάσει μια εικόνα της βιβλιογραφίας των σύγχρονων οικονομικών της εργασίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο και να εφαρμόσει υποδείγματα και εμπειρικές τεχνικές που έχουν διδαχθεί σε βασικά μαθήματα της Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής σε θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας. Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορούν οι φοιτητές να περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές εργασίας των αναπτυγμένων χωρών, να χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές αριστοποίησης έτσι ώστε να λύνουν προβλήματα σχετικά με μεγέθη της αγοράς εργασίας (απασχόληση, μισθοί), καθώς και να αξιολογούν τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας για την αγορά εργασίας σε θέματα σχετικά με την ζήτηση και την προσφορά εργασίας, την επίδραση των εργατικών ενώσεων, τις θεωρίες του «αποτελεσματικού μισθού», την επίδραση των ελάχιστων μισθών και επιδομάτων ανεργίας στην ανεργία.