Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:43:02+00:00

Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στη Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης (ΒΟ). Εξετάζονται τα βασικά υποδείγματα και οι πρόσφατες συμβολές στη βιβλιογραφία καθώς και η σχέση ανάμεσα στην ΒΟ και σε άλλους κλάδους. Ενδεικτικά, τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός, διαφοροποίηση προϊόντος συμπράξεις και καρτέλ, στρατηγική είσοδος, επιθετική και οριακή τιμολόγηση, κόστος αναζήτησης και εναλλαγής προϊόντων, μη γραμμική τιμολόγηση, διαφήμιση, συγχωνεύσεις, κάθετες σχέσεις και συμβόλαια, δυναμική βιομηχανικού κλάδου.