Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Διεθνή Μακροοικονομικά (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Διεθνή Μακροοικονομικά (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:43:44+00:00

Το μάθημα μελετά την διεθνή οικονομία και αξιολογεί επιλογές οικονομικής πολιτικής σε ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο περιβάλλον. Προϋποθέτει κάποια γνώση μακροοικονομικής θεωρίας. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν παραδοσιακά υποδείγματα ανοικτής οικονομίας, ο προσδιορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας και η δυναμική συμπεριφορά της, το διαχρονικό ισοζύγιο πληρωμών, μικροοικονομική θεμελίωση δυναμικών ανοικτών οικονομιών, αβεβαιότητα και κίνδυνος στις διεθνείς κεφαλαιουχικές αγορές, καθεστώτα συναλλαγματικής πολιτικής και οικονομική πολιτική, κερδοσκοπικές επιθέσεις, διεθνής αλληλεπίδραση, εξωτερικότητες και συνεργασία, η οικονομική θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.