Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:45:08+00:00

Η ερμηνεία των οικολογικών προβλημάτων: εξωτερικές οικονομίες, δημόσια αγαθά, ατελείς αγορές. Η θεωρία και τα μέτρα πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος (άμεσοι διοικητικοί έλεγχοι, φόροι, επιδοτήσεις, σύστημα αδειών ρύπανσης). Εμπειρικές μελέτες. Μέθοδοι αποτίμησης του οφέλους και του κόστους των υπηρεσιών του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (ωφελιμιστική τιμολόγηση, συνάρτηση ζημιών, κόστος ταξιδιού, αποτίμηση σε υποθετικές συνθήκες προσφοράς (contingent valuation), κ.α.) και εφαρμογές τους. Αναλύσεις οφέλους-κόστους και αναλύσεις ελαχίστου κόστους. Η θεωρία της βέλτιστης χρήσης των εξαντλήσιμων πόρων και εμπειρικές μελέτες. Ενεργειακή αγορά και ενεργειακές πολιτικές. Η βέλτιστη χρήση των ανανεώσιμων πόρων. Διατηρήσιμη ανάπτυξη. Κριτικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις.