Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Προπαρασκευαστικό στη Στατιστική (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Προπαρασκευαστικό στη Στατιστική (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:04:34+00:00

Σκοπός του μαθήματος είναι η επανάληψη βασικών εννοιών από την Στατιστική που είναι αναγκαίες στην Οικονομετρία και τα Χρηματοοικονομικά. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: Πιθανότητες και κατανομές. Συνεχείς και διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Ροπές άλλα χαρακτηριστικά κατανομών. Βασικές θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ασυμπτωτικής θεωρίας (κεντρικό οριακό θεώρημα και νόμος των μεγάλων αριθμών). Μέθοδοι εκτίμησης (μέθοδος ροπών, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων). Επιθυμητές ιδιότητες εκτιμητριών (αμεροληψία, συνέπεια, αποτελεσματικότητα). Κατανομές δειγματοληψίας. Έλεγχος υποθέσεων και εκτίμηση σε απλά στατιστικά υποδείγματα (στατιστική επαγωγή για τον μέσο και διακύμανση από κανονικό πληθυσμό).