Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Προπαρασκευαστικό στη Μικροοικονομική Θεωρία (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Προπαρασκευαστικό στη Μικροοικονομική Θεωρία (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:04:53+00:00

Στο μάθημα γίνεται αναφορά στις βασικές οικονομικές έννοιες. Εξετάζεται η θεωρία του καταναλωτή (από την οποία προκύπτει η συνάρτηση ζήτησης) και η θεωρία του παραγωγού (από την οποία προκύπτει η συνάρτηση προσφοράς). Εξετάζονται και συγκρίνονται οι διάφορες μορφές αγοράς. Γίνεται μια εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων και της έννοιας της ισορροπίας κατά Nash. Τέλος περιγράφονται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας σε αγορές στις οποίες οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται είτε θέτοντας ποσότητες, είτε θέτοντας τιμές.