Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:08:05+00:00

Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση παιγνίων. Περιγραφή παιγνίων (εκτεταμένη μορφή, στρατηγική μορφή και η σχέση τους). Έννοιες επίλυσης παιγνίων σε στρατηγική μορφή (κυριαρχία, ισορροπία Nash σε καθαρές και μικτές στρατηγικές). Έννοιες επίλυσης σε εκτεταμένη μορφή (προς τα πίσω επαγωγή, ισορροπίες Nash τέλειες κατά υπό παίγνιο). Πεπερασμένα και απείρως επαναλαμβανόμενα παίγνια. Παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης.