Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Οικονομικά των Επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Οικονομικά των Επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:08:48+00:00

Οι στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις στηρίζονται στη μικροοικονομική ανάλυση και τη θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης. Η πρώτη απόφαση αφορά τον προσδιορισμό των άριστων ορίων (οριζόντια, κάθετα, και corporate) που θα πρέπει να επιλέξει η επιχείρηση με βάση τη θεωρία του κόστους διαμεσολάβησης και τη θεωρία του κόστους συναλλαγών. Η επόμενη αφορά την ανάλυση της αγοράς στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση και τους τρόπους δράσης στη συγκεκριμένη αγορά. Οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά όπως αυτές επηρεάζονται από τιμολογιακές πολιτικές, εμπόδια εισόδου/εξόδου, ανάπτυξη και στρατηγικές δεσμεύσεις καθορίζουν την απόφαση. Το τρίτο σημαντικό θέμα αφορά το στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη δυναμική της επιχείρησης διαχρονικά. Τέλος, η τέταρτη σημαντική επιλογή αφορά τη μορφή εσωτερικής οργάνωσης, όπως προκύπτει από το κόστος διαμεσολάβησης, τα κίνητρα που τίθενται, και την εσωτερική αγορά εργασίας.