Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Στρατηγική Επιχειρήσεων και Πολιτική Ανταγωνισμού (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Στρατηγική Επιχειρήσεων και Πολιτική Ανταγωνισμού (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:09:28+00:00

Το μάθημα εξετάζει συγκεκριμένες στρατηγικές επιχειρήσεων που έχουν Σημαντική Δύναμη σε Ολιγοπωλιακές Αγορές και την επίδραση τους στην κοινωνική ευημερία όπως και την αντιμετώπιση τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού. Δίνεται έμφαση σε στρατηγικές επιθετικής τιμολόγησης, άρνησης πώλησης, εκπτώσεων, κάθετων περιορισμών, tying, διακριτικής τιμολόγησης, και συγχώνευσης με ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Επίσης εξετάζονται λεπτομερώς στρατηγικές «σιωπηρής συνεργασίας» στα πλαίσια της αντιμετώπισης τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού.