Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Χρηματοοικονομικές Κρίσεις και Επιπτώσεις: Τα διδάγματα της Ιστορίας (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Χρηματοοικονομικές Κρίσεις και Επιπτώσεις: Τα διδάγματα της Ιστορίας (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:10:30+00:00

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών κρίσεων στη σύγχρονη εποχή. Διερευνά τις αιτίες και τους μακροοικονομικούς δείκτες των κρίσεων και αποδεικνύει πως υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία στα χαρακτηριστικά των κρίσεων, παρά τις υφιστάμενες διαφορές στις κατά τόπους οικονομίες στη διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον , εξετάζει τις επιπτώσεις των κρίσεων και το πώς επηρεάζουν κάθε φορά τις διαδικασίες θεσμικών μεταρρυθμίσεων . Τέλος , πρωταρχική επιδίωξη του μαθήματος είναι η χρήση της ιστορίας ως εφαλτηρίου για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας παγκόσμιας κρίσης και της εξέλιξης των αγορών , στο πλαίσιο του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού.