Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Tραπεζική Εποπτεία , Διαχείριση Κινδύνου και Παράγωγα (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Tραπεζική Εποπτεία , Διαχείριση Κινδύνου και Παράγωγα (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:10:51+00:00

Η κρίση στο χρηματοοικονομικό σύστημα που εκδηλώθηκε το 2007 και συνεχίζεται ακόμη έχει αναδείξει την κεντρική σημασία της αναγνώρισης των πολλαπλών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΧΙ) καθώς και της ορθολογικής διαχείρισής τους. Το μάθημα προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων: αναγνώριση, μέτρηση, και αντιστάθμιση τους. Θα δοθεί έμφαση στα παράγωγα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση των κινδύνων. Τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων στα ΧΙ διαμορφώνονται τόσο από εσωτερικούς παράγοντες όσο και από τους εξωτερικούς κανόνες προληπτικής εποπτείας. Θα μελετήσουμε και τις δύο αυτές διαστάσεις. Η τρέχουσα κρίση έφερε στην επιφάνεια παραλήψεις που οδήγησαν στην αποτυχία τόσο της αυτορύθμισης των ΧΙ όσο και της επίσημης εποπτείας τους. Στο μάθημα θα εξετάσουμε λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης κινδύνου που ταλανίζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα.